Pakningsindeks, (krystallografi), forholdet mellom volumet av ionene (atomene) og volumet av enhetscellen i et krystallinsk stoff, dvs. et uttrykk for hvor tett atomene er pakket i krystallstrukturen. En annen form for pakningsindeks er definert som volumet av enhetscellen dividert med antall anioner i cellen.