Pahoehoe, replava eller hellelava, en type basaltisk lavastrøm hvor overflaten er jevn eller har et glatt, valket eller trådet utseende (se lava).