Paddefisker, benfiskorden med én familie, Batracoididae. De er nær beslektet med marulkene, og det kjennes om lag 70 arter. De er små, de største opptil 60 cm, med stort hode og stor munn. Flere arter har giftkjertler ved roten av de 2–4 piggstrålene i 1. ryggfinne og ved øvre pigg på gjellelokket. Paddefisk har bare 3 par gjeller. De er bunnfisker utbredt i grunne, varme hav. Noen lever også i dyphavet og andre i ferskvann. Enkelte arter kan overleve flere timer ute av vannet. En del arter kan lage lyder med svømmeblæren.