pH-stat er et apparat som holder pH (surhetsgraden) i en løsning konstant, uavhengig av hvilke kjemiske reaksjoner som skjer i løsningen.