Pølsemaker, håndverksutdannet yrkesutøver med nær tilknytning til slakterfaget (se slakter). Pølsemakeren produserer deiger, farser, pølsevarer og spekemat. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i restaurant- og matfag og et videregående trinn 2-kurs i matfag. Opplæringen avsluttes med en svenneprøve.