Père, far; betegner etter slektsnavn «den eldre», f.eks. Dumas père, Dumas d.e. (jfr. fils).