Pæregallmygg, tovingeart i familien gallmygg (Cecidomyiidae). Angriper bare pære. Den voksne gallmyggen er 3 mm lang og legger egg i pæreblomster. De opptil 4 mm lange, gulhvite, fotløse larvene lever i karten, som hules ut og svulmer kuleformet opp, blir svart og faller av. Det kan finnes opptil 100 larver i én kart. Larvene forpupper seg og overvintrer i jorden. I en årrekke før siste verdenskrig reduserte de fruktavlingen meget sterkt på Øst- og Sørlandet. Siden har den vært uten betydning, men fra slutten av 1970-årene har angrepene økt igjen, særlig i Rogaland, der den i enkelte hager har ødelagt opptil 80 % av pæreavlingen.