Pæregallmidd, middart i gallmiddfamilien. Et mikroskopisk dyr som overvintrer mellom knoppskjellene og som om våren kan gå inn i de unge bladene gjennom spalteåpningene. De er årsak til små, vorteformede, grønne til rødlige flekker eller utvekster på oversiden av pæreblad. Etter hvert som cellene dør, blir flekkene brune og svarte. Sterke angrep fører til tidlig bladfall som svekker trærne. Skaden blir størst på yngre trær.