Pærebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Den er rødbrun med et blått til hvitaktig voksbelegg, vingede individer er svarte med brungrønne flekker. Vertskifter med maurearter. Når uvingede individer klemmes i hjel, dannes en rød flekk. Levevis og skade tilsvarer stort sett rød eplebladlus. Angrepene har hittil vært av liten betydning.