Pærebladgallmygg, tovingeart i familien gallmygg (Cecidomyiidae). 1–2 mm lang som voksen, legger røde egg i bladfoldene. Lever bare på pære. De opptil 2 mm lange, hvite, fotløse larvene er årsak til at bladene på oversiden ruller seg sammen mot midtnerven, «bladrullen» blir etter hvert rødfarget, senere brun og vissen. På eldre blad blir ofte bare halve bladlengden innrullet. Det er tre generasjoner om året. Har særlig opptrådt sporadisk i Sør-Norge siden 1974. Den kan gjøre stor skade på ungtrær, særlig i planteskoler.