Påtalebegjæring, begjæring fra den som er fornærmet ved en straffbar handling om at påtalemyndigheten skal reise straffesak.

Hovedregelen er at straffbare handlinger er undergitt ubetinget offentlig påtale (straffeloven av 1902 § 77). Noen straffbare handlinger påtales imidlertid ikke av det offentlige uten at det foreligger påtalebegjæring fra fornærmede. I andre tilfeller er offentlig påtale avhengig enten av påtalebegjæring fra fornærmede, eller av at påtalemyndigheten finner at «almene hensyn» krever slik påtale. I atter andre tilfeller er det et vilkår for offentlig påtale at det foreligger både påtalebegjæring fra fornærmede og «almene hensyn». Begrunnelsen for at offentlig påtale i de nevnte tilfeller er avhengig av påtalebegjæring fra fornærmede, er bl.a. at en offentlig straffesak vil kunne innebære en belastning for fornærmede i tillegg til den vedkommende har hatt ved selve lovbruddet.

En påtalebegjæring må fremsettes innen 6 måneder etter at den fornærmede ble kjent med forholdet og hvem som kunne mistenkes for dette, jfr straffelovens § 80.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.