Páez, indiansk folk i Andesfjellene i Colombia, særlig området Tierradentro i Huila (ca. 80 000). Språket páez hører til språkfamilien chibcha-páez. Befolkningen består i hovedsak av småbrukere som lever spredt knyttet til ulike landsbyer. Religionen er i hovedsak romersk-katolsk med et islett av tradisjoner med røtter i førkolumbiansk tid. I senere år er imidlertid en del páezer blitt protestanter. Páez-bøndene dyrker blant annet poteter, mais og kaffe. Etableringen av storgods har, særlig siden 1800-tallet, medført store konflikter om jordeiendommene i denne delen av Colombia. Páez-indianerne har i større grad enn mange nabofolk maktet å holde på sin kultur og verne om kommunale landrettigheter med røtter i kolonitiden. Det finnes en rik muntlig tradisjon om hvordan disse rettighetene ble gitt til Juan Tama og andre legendariske høvdinger under det spanske kolonistyret. I senere år har páezene spilt en ledende rolle i colombianske indianske organisasjoner. Med rettens hjelp har de og andre høylandsindianere i Colombia lykkes i å gjenvinne betydelige landområder fra storgodsene, noe som også har medført at disse områdene er blitt sterkt preget av politisk vold.