Oxer er et lengdehinder i sprangridning som består av to rettoppstående hindre med et visst mellomrom og som skal passeres i ett sprang. Hindrene kan ha samme eller forskjellig høyde.