Overskjærer, tidligere håndverker som hadde nær tilknytning til fargerne. Overskjæreren krasset opp loen på ulltøy med spesielle karder og klippet den bort med store sakser, så oversiden ble jevn og glatt.