Overproof er en engelsk betegnelse på alkoholstyrke som er høyere enn 57,1 volumprosent.