Overlys, lysåpninger i taket, fortrinnsvis anvendt i rom som ikke grenser mot yttervegger eller hvor en spesiell lyseffekt er ønskelig (som f.eks. i malerisamlinger). Overlys kan bestå av egne takoppbygg med vinduer (lanterniner, glasstak o.l.), glassbetong eller plastkupler.