Gjødsling i voksende grøde uten at man arbeider gjødselen ned i jorden; mest aktuelt for nitrogengjødsel.