overgangsstønad

Overgangsstønad er en ytelse fra folketrygden til enslig forsørger eller gjenlevende som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv på grunn av barneomsorg. Overgangsstønad kan som hovedregel gis til det yngste barnet fyller 8 år og inntil tre år i denne perioden. Under nødvendig utdanning kan perioden med overgangsstønad forlenges med ytterligere to år.

Når det yngste barnet fyller ett år, stilles det krav om yrkesrettet aktivitet, dersom ikke sykdom hos forsørgeren eller hos barnet er til hinder for det. Kravet er at forsørgeren må være i arbeid eller under utdanning utenfor hjemmet eller være meldt som aktiv arbeidssøker. Arbeidet eller utdanningen må utgjøre halvparten av full tid.

Enslige forsørgere som må overlate tilsyn av barn til andre på grunn av slik yrkesrettet aktivitet, kan få stønad til dokumenterte tilsynsutgifter. Stønadsmottakere som er under utdanning eller opplæring, kan få dekket utgifter til kurs, skolemateriell, reiser med mer (utdanningsstønad).

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet per år. Overgangsstønaden reduseres i takt med stigende arbeidsinntekt.

Det gis ikke stønad til enslig forørger dersom forsørgeren lever sammen med en person hun eller han

  • har barn med,
  • er skilt eller separert fra, eller
  • har levd sammen med i 12 av de siste 18 månedene.

En enslig mor kan miste retten til stønad hvis barnets far ikke er kjent og hun lever sammen med en mann som ikke kan utelukkes å være faren, med mindre hun sannsynliggjør at han ikke er far til barnet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg