Oute, avsløre, henge ut, offentliggjøre ubehagelige/personlige opplysninger om. Ordet ble opprinnelig brukt om det å offentliggjøre at kjente personer er homofile (det å selv gå ut med slike opplysninger kalles gjerne å komme ut (av skapet)), men har i senere tid også blitt brukt om å komme med andre avsløringer om andre personer.