Ouijaboard, bokstavbrett eller åndebrett, en oftest rund, glatt plate med påmalte bokstaver, tall, felt for "ja", "nei" og annet - noen ganger med astrologiske tegn, felt for "hallo", "farvel" og annet. Under en spiritistisk seanse brukes en markør (en plansjett, et glass e.l.), som berøres av èn eller flere deltagere. Markøren beveger seg fra tegn til tegn og meddeler på den måten et budskap, gjerne som svar på et spørsmål.