Ottoman er egentlig en lav hvilebenk uten ben og ryggstø som er stoppet eller utstyrt med løse puter. I Europa ble ordet på 1700-tallet brukt om alle slags bekvemme sofaer, også med ryggstø. Senere ble betegnelsen ottoman avløst av andre, for eksempel divan.