Ottave rime, italiensk strofeform. Strofen består av 8 jambiske 11-stavelses verselinjer, rimstillingen er abababcc, opprinnelig utelukkende kvinnelige rim. I de germanske litteraturer er rimstillingen ofte friere i de seks første linjene, mannlige og kvinnelige rim skifter. Den italienske renessanses epikere benyttet utelukkende ottave rime. Byron brukte strofeformen i Don Juan. Av norske diktere som har brukt den, kan nevnes Ibsen (rimbrevet til H. Ø. Blom), Vinje (Ved Rundarne), N. C. Vogt (Ved solopgang) og O. Nygard.