Oterdesmerkatt, også kalt otersivett eller mampalo, Cynogale bennettii, rovdyrart i underfamilien båndpalmemårer i familien snikekatter. Minner mye om oter både i utseende og levevis. Delvis vannlevende; tilpasning til liv i vann bl.a. ved at ørene er små og kan stenge vann ute under dykking. Pelsen er myk og tett, ensfarget brunaktig, svakt spraglet. Tallrike og svært lange værhår. Strupen er gulhvit eller hvit. Kroppslengde rundt 60 cm, hale ca. 20 cm, vekt 3–5 kg. Utbredt fra Vietnam til Borneo.