Ostreabanker, skjellbanker og leirelag fra postglasial tid i Oslo-området. Under avsetningen lå strandlinjen ved Oslo omkring 70 m over nåværende nivå.