Ostrakon, potteskår; brukt i oldtiden som det billigste skrivemateriale til skattekvitteringer o.l., også til skriveøvelser, korte brev og meddelelser m.m. Mange tusen ostraka er funnet ved utgravninger i Egypt; de har gitt verdifulle bidrag til utforskningen av avgiftsystem og økonomi i hellenistisk og romersk tid. En liten samling finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo.