Osteflue, tovingeart i familien Piophilidae. Den voksne fluen er 4–5 mm, glinsende svart med rødgult hode. Larven blir opptil 8 mm, er hvit, fotløs og tilspisset. Vanlig i hus og opptrer med flere generasjoner. Eggene legges i matvarer som ost, fløte, flesk og skinker. Angrepet av larvene, «ostemark», fører til at ost og skinker blir bløte og får hulrom. Når larvene forstyrres, kan de sprette ved å bøye kroppen ringformet sammen og kaste den tilbake igjen.