Ospetømmerbukk, billeart i familien trebukker. Kroppen er svartbrun med enkelte grå flekker og tverrstriper, lengde 9–20 mm. Larvene utvikles i døde osper. De gnager først under barken, senere på kryss og tvers i veden og gjør således skade på tømmeret. Arten er ikke uvanlig i Sør-Norge.