Ospesvermer, sommerfuglart i familien tussmørkesvermere. Vingene er fiolettgrå med mørkere tverrstriper og flekker, bakvingene har en stor, rustbrun flekk ved roten. Vingespenn 57–88 mm. Arten er vanlig i hele Sør-Norge til polarsirkelen. Den flyr om natten i skogkanter, hager og parker fra mai til juli. Larvene lever på osp og selje.