Ospesommerfugl, dagsommerfuglart i familien nymfevinger. Vingenes overside er svartbrun med hvite flekker og blått og rødt sikksakkbånd langs kantene. Undersiden er brokete farget. Vingespennet er 70–90 mm. Larven er grønn med mørke flekker og lever på osp. Arten er funnet flere steder i Sør-Norge. Den er generelt sjelden, men kan enkelte år opptre i store antall.