Ospeminermøll, sommerfuglart i bladminerfamilien Phyllocnistidae. Sølvhvit sommerfugl med 6 mm vingefang, den overvintrer og svermer i april–mai. Larven blir opptil 5 mm. To generasjoner om året. Larvene minerer slyngede ganger under bladoverhuden, samtidig som de etterlater seg en svart ekskrementstreng midt i den luftfylte, hvite til sølvgrå minergangen. Assimilasjonsvevet i bladene blir ikke spist, så selv om ospetrærne ved sterke angrep ser helt hvite ut, synes skaden å ha liten betydning. Vanlig på Østlandet, spredt også i resten av landet. Masseopptreden over Østlandet og deler av Trøndelag begynte i 1940 og varte i over 20 år. Jfr. poppelminermøll og minermøll.