Oseanitt, oceanitt, olivinbasalt, lavabergart med høyt innhold av olivin (20–40 %). Kjent fra stillehavsøyene og i mindre mengder fra Island og Færøyene.