Ortopeditekniker, fagarbeider som fremstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i helse- og sosialfag og betydelig teoriopplæring under læretiden i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Med minst fem års allsidig praksis i faget og en teoriprøve er det også mulig å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. I 2013 var det i alt 4 som tok fagprøven i ortopediteknikerfaget.