Ortopedisyer, tidligere betegnelse for fagarbeider som fremstilte og reparerte ortopediske korsetter. Se ortopediingeniør og ortopeditekniker.