Ortopedisk fottøymaker, se ortopeditekniker og skomaker.