Ortokromasi er en fotografisk emulsjons fargefølsomhet. Ortokromatisk emulsjon er betegnelse for lysfølsomme emulsjoner som i tillegg til sølvhalogenets naturlige følsomhet for blått også er følsomt for grønt, men mangler de pankromatiske emulsjoners følsomhet for rødt.