Ortoakse, brukt om b-aksen i monokline krystaller fordi den står vinkelrett på de to andre aksene.