Ornitin er en start- og sluttforbindelse i ureasyklus.