Ornamentstikk, mønsterblad med ornamenter eller ornamentale arrangementer, vanligvis gjengitt i kobberstikk. Alminnelige fra renessanse til empire, var oftest bestemt som forelegg for gullsmeder og andre kunsthåndverkere. Unntatt er de stikk som stammer fra Dürer og de såkalte «Kleinmeister», som må betraktes som selvstendige kunstverk.