Oriment, begynnelse til et organ under utvikling, i motsetning til rudiment, som er rester av et tilbakedannet organ.