Opprinnelig (ikke kopiert, reprodusert el.l.); ekte, særpreget; ualminnelig, avstikkende, underlig. Som substantiv: noe opprinnelig, ikke kopi, reproduksjon el.l.; person med avstikkende egenheter i vesen, levesett eller tenkemåte.