Orientalske region, dyregeografisk region som omfatter India, Sørøst-Asia, øyene på kontinentalsokkelen (Sri Lanka, Sumatra, Java, Borneo, Hainan og Taiwan) og Filippinene. I nordvest utgjør Himalaya en tydelig grense mot den palearktiske region, mens det sørlige Kina har en blandingsfauna fra begge regionene. Sulawesi, Molukkene og omkringliggende øyer utgjør overgangssonen mot den australske region. Blant pattedyrene er en del arter (bl.a. leopard, tidligere også løve og gepard) og mange familier (elefanter, neshorn, skjelldyr, snikekatter, østaper og menneskeaper) felles med den etiopiske region. Det er få antiloper, men mange oksedyr og hjortedyr. Skjermflygere, trespissmus, spøkelsesaper og gibboner er endemiske (stedegne). Fuglefaunaen er artsrik (bl.a. mange hønsefugler, prakttroster, bylbyler og timaler), men bare to familier, bladfugler og treklatrere, er endemiske (sistnevnte finnes bare på Filippinene). Krypdyrene er representert ved mange øgle- og slangefamilier, skilpadder, ekte krokodiller, gavialer (endemiske) og en alligatorart (i Kina).