Orientalsk kakerlakk, insektart i ordenen kakerlakker. Hannen er rødbrun med vinger som når nesten til bakkroppsspissen, mens hunnen er svartbrun med sterkt reduserte vinger. Begge har en kroppslengde på 18–28 mm. Arten finnes over hele verden. I Nord-Europa lever den i boliger, storkjøkkener, matlagre, matvarefabrikker og andre varme steder med tilgang på mat. Leveviset er for øvrig ganske likt det til tysk kakerlakk, men den krever mer varme enn denne og er sjeldnere i Norge.