Orgelpunkt, tone, vanligvis i bassen (oftest tonika eller dominant), som holdes i lengre tid, mens de andre stemmene føres harmonisk og melodisk uavhengig av denne.