Organoleptisk metode er en sensorisk analysemetode for å vurdere smaksegenskapene til en vin.