Organkultur, biologisk teknikk hvorved separate organer, tatt ut av levende dyr, fortsatt kan holdes i live over kortere tid. Innen et lukket apparatsystem plasseres organet i et eget kammer, der det ligger i og gjennomstrømmes av kunstig blodlignende væske slik at det tilnærmet kan fortsette sitt normale stoffskifte. Se også vevskultur.