Oresnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. Kroppen er svart eller brunaktig med et hvitt parti på vingenes bakkant og en lengde på 6–9 mm. Eggene legges i bark av løvtrær, spesielt or. Larvene gnager seg inn under barken og senere inn i selve veden. Som voksne eter billene barken av unge oreskudd. Arten er ganske vanlig over det meste av landet. Selv gjør oresnutebillen moderat skade, men ved å såre trærne, baner de vei for andre skadelige insekter, f.eks. tredreper.