Orellanin, giftig forbindelse som forekommer i butt og spiss giftslørsopp, som begge forekommer i Norge. Orellanin er en heterosyklisk fenolforbindelse som ødelegger nyrene og kan skade leveren.