Orefrøsnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. Oversiden er rødbrun med lysegul, flekkete tegning. Kroppen er 3–3,5 mm lang, i tillegg kommer en lang, tynn snute på 1,5–2 mm. Larvene utvikles i frø av or og noen flere trær, men de skader neppe trærnes formeringsevne. Arten er funnet i Sør-Norge unntatt på Vestlandet.