Orefly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er grå i forkanten og svartaktig bak, bakvingen er hvit. Vingespenn 21–41 mm. Arten er ikke vanlig i Norge, men flyr fra juni til juli på sandrik løv- og buskmark i Sør-Norges kyststrøk. Larvene lever hovedsakelig på or og bjørk.