Ordensstraff, disiplinærstraff som etter tjenestemannsloven av 4. mars 1983 kan ilegges embetsmann som ikke er dommer, eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet. Ordensstraff kan ilegges for overtredelse av tjenesteplikter, for unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, og for utilbørlig opptreden i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen. Som ordensstraff kan ilegges skriftlig irettesettelse, tap av ansiennitet inntil 2 år, eller nedsettelse i en lavere stilling (degradering), enten varig, eller for en begrenset tid. En alminnelig tjenestlig tilrettevisning (skriftlig eller muntlig) er ikke ordensstraff.

Ordensstraff ilegges vanligvis av tilsettingsmyndigheten, og kan påklages til overordnet myndighet. Tjenestemannen skal ha hatt anledning til å forklare seg muntlig før vedtak om ordensstraff blir truffet, og har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen rådgiver. Ordensstraff føres på rulleblad eller personalkort. Det fastsettes ved reglement når slik anmerkning skal slettes.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.