ordensstraff

Artikkelstart

Ordensstraff, betegnelse på visse typer disiplinærstraff som kan ilegges statsansatte og embetsmenn.

Bestemmelser om ordensstraff står i statsansatteloven av 16. juni 2017 § 25. De gjelder alle statsansatte og embetsmenn unntatt dommere og statsansatte som ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet. Ordensstraff kan ilegges dersom man overtrer sine tjenesteplikter eller unnlater å oppfylle dem. Ordensstraff kan også ilegges for utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Ordensstraffen kan bestå i tap av ansiennitet fra én måned til to år. Ordensstraff for embetsmenn kan dessuten bestå i skriftlig irettesettelse, mens ordensstraff for andre statsansatte kan være varig eller midlertidig omplassering til annen stilling. En alminnelig tjenstlig tilrettevisning (skriftlig eller muntlig) er ikke ordensstraff.

Ordensstraff ilegges vanligvis av det organet som har ansvaret for ansettelsen av vedkommende, og kan påklages til vedkommende departement eller den myndighet som er fastsatt i personalreglement.

Ileggelse av ordensstraff er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg